SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kränga
kränga verb krängde krängt luta åt sidan; göra en över­halning⟨vard.⟩ sälja⟨vard.⟩ äta
Finita former
krängerpresens aktiv
krängs (kränges)presens passiv
krängdepreteritum aktiv
krängdespreteritum passiv
krängimperativ aktiv
Infinita former
att krängainfinitiv aktiv
att krängasinfinitiv passiv
har/hade krängtsupinum aktiv
har/hade krängtssupinum passiv
Presens particip
krängande
Perfekt particip
en krängd + substantiv
ett krängt + substantiv
den/det/de krängda + substantiv
kränga på dra t.ex. klädes­plagg över ngt
Infinita formeratt kränga påinfinitiv aktivPresens particippåkrängandePerfekt participen påkrängd + substantivett påkrängt + substantivden/det/de påkrängda + substantiv