SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
krackelera
krack·­el·­era verb ~de ~t förse porslin med fina sprickor el. ådror i glasyren; börja spricka, upp­lösas
Finita former
krackelerarpresens aktiv
krackeleraspresens passiv
krackeleradepreteritum aktiv
krackeleradespreteritum passiv
krackeleraimperativ aktiv
Infinita former
att krackelerainfinitiv aktiv
att krackelerasinfinitiv passiv
har/hade krackeleratsupinum aktiv
har/hade krackeleratssupinum passiv
Presens particip
krackelerande
Perfekt particip
en krackelerad + substantiv
ett krackelerat + substantiv
den/det/de krackelerade + substantiv