SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kreera
kre·­era verb ~de ~t skapa, gestalta; ut­nämna; ​jfr kreation
Finita former
kreerarpresens aktiv
kreeraspresens passiv
kreeradepreteritum aktiv
kreeradespreteritum passiv
kreeraimperativ aktiv
Infinita former
att kreerainfinitiv aktiv
att kreerasinfinitiv passiv
har/hade kreeratsupinum aktiv
har/hade kreeratssupinum passiv
Presens particip
kreerande
Perfekt particip
en kreerad + substantiv
ett kreerat + substantiv
den/det/de kreerade + substantiv