SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
krysta
krysta verb ~de ~t pressa på med buk­musklerna; särsk. vid förlossning
Finita former
krystarpresens aktiv
krystaspresens passiv
krystadepreteritum aktiv
krystadespreteritum passiv
krystaimperativ aktiv
Infinita former
att krystainfinitiv aktiv
att krystasinfinitiv passiv
har/hade krystatsupinum aktiv
har/hade krystatssupinum passiv
Presens particip
krystande
Perfekt particip
en krystad + substantiv
ett krystat + substantiv
den/det/de krystade + substantiv
krysta fram pressa fram; äv. bildl.: ​krysta fram en lång­sökt förklaring
Infinita formeratt krysta framinfinitiv aktivPresens participframkrystandePerfekt participen framkrystad + substantivett framkrystat + substantivden/det/de framkrystade + substantiv