SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kvälla
kvälla verb kvällde kvällt välla, flöda
Finita former
kvällerpresens aktiv
kvälldepreteritum aktiv
kvällimperativ aktiv
Infinita former
att kvällainfinitiv aktiv
har/hade kvälltsupinum aktiv
Presens particip
kvällande