SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kvacka
kvacka verb ~de ~t ⟨vard.⟩ o­behörigen ut­öva läkar­yrket el. annat yrke
Finita former
kvackarpresens aktiv
kvackaspresens passiv
kvackadepreteritum aktiv
kvackadespreteritum passiv
kvackaimperativ aktiv
Infinita former
att kvackainfinitiv aktiv
att kvackasinfinitiv passiv
har/hade kvackatsupinum aktiv
har/hade kvackatssupinum passiv
Presens particip
kvackande