SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
länge
länge adverb längre längst under lång tid; ​(vänta här) så länge tills vidare; ​långt om länge efter långt dröjs­mål
Ordform(er)
längepositiv
längrekomparativ
längstsuperlativ