SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lättantändlig
lätt|­an·­tänd·­lig adjektiv ~t ~a lätt 3 antändlig
Positiv
en lättantändlig + substantiv
ett lättantändligt + substantiv
den/det/de lättantändliga + substantiv
den lättantändlige + maskulint substantiv