SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
låda
1låda substantiv ~n lådor fyr­kantig behållare; ​hålla låda ⟨vard.⟩ prata längemest i sms.; ​en typ av mat­rätt
Singular
en lådaobestämd form
en lådasobestämd form genitiv
lådanbestämd form
lådansbestämd form genitiv
Plural
lådorobestämd form
lådorsobestämd form genitiv
lådornabestämd form
lådornasbestämd form genitiv
2låda verb lådde, lått, pres. låder tills. med vid:
Finita former
låderpresens aktiv
låds (lådes)presens passiv
låddepreteritum aktiv
låddespreteritum passiv
lådimperativ aktiv
Infinita former
att lådainfinitiv aktiv
att lådasinfinitiv passiv
har/hade låttsupinum aktiv
har/hade låttssupinum passiv
Presens particip
lådande
låda vid sitta fast vid, vara förenad med: ​låda vid el. vidlåda ngt​ – I låda vid kan vid vara o­betonat.
Infinita formeratt låda vidinfinitiv aktivPresens participvidlådande