SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
lafsa
lafsa verb ~de ~t ⟨vard.⟩ gå på ett slappt sätt
Finita former
lafsarpresens aktiv
lafsaspresens passiv
lafsadepreteritum aktiv
lafsadespreteritum passiv
lafsaimperativ aktiv
Infinita former
att lafsainfinitiv aktiv
att lafsasinfinitiv passiv
har/hade lafsatsupinum aktiv
har/hade lafsatssupinum passiv
Presens particip
lafsande