SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lappa
lappa verb ~de ~t laga med lappar; bättra på⟨vard.⟩ böt­fälla för fel­parkering
Finita former
lapparpresens aktiv
lappaspresens passiv
lappadepreteritum aktiv
lappadespreteritum passiv
lappaimperativ aktiv
Infinita former
att lappainfinitiv aktiv
att lappasinfinitiv passiv
har/hade lappatsupinum aktiv
har/hade lappatssupinum passiv
Presens particip
lappande
Perfekt particip
en lappad + substantiv
ett lappat + substantiv
den/det/de lappade + substantiv
lappa ihop laga provisoriskt
Infinita formeratt lappa ihopinfinitiv aktivPresens participihoplappandePerfekt participen ihoplappad + substantivett ihoplappat + substantivden/det/de ihoplappade + substantiv
lappa till ⟨vard.⟩ slå till
Infinita formeratt lappa tillinfinitiv aktivPresens participtillappandePerfekt participen tillappad + substantivett tillappat + substantivden/det/de tillappade + substantiv
lappa över delvis täcka, gå om lott med: ​de båda konserterna lappade över el. vanl. överlappade var­andraförsöka dölja: ​lappa över mot­sättningarna
Infinita formeratt lappa överinfinitiv aktivPresens participöverlappandePerfekt participen överlappad + substantivett överlappat + substantivden/det/de överlappade + substantiv