SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ledig
led·­ig adjektiv ~t ~a fri från arbetet; inte upp­tagen: ​hon är ledig i dagfri att tas i bruk, inte besatt: ​en ledig platsav­spänd
Positiv
en ledig + substantiv
ett ledigt + substantiv
den/det/de lediga + substantiv
den ledige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de ledigare + substantiv
Superlativ
är ledigast
den/det/de ledigaste + substantiv