SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
licentiera
lic·­enti·­era [‑en(t)sie´ra] verb ~de ~t arbeta på licentiat­uppsats; av­lägga licentiat­examen
Finita former
licentierarpresens aktiv
licentieraspresens passiv
licentieradepreteritum aktiv
licentieradespreteritum passiv
licentieraimperativ aktiv
Infinita former
att licentierainfinitiv aktiv
att licentierasinfinitiv passiv
har/hade licentieratsupinum aktiv
har/hade licentieratssupinum passiv
Presens particip
licentierande
Perfekt particip
en licentierad + substantiv
ett licentierat + substantiv
den/det/de licentierade + substantiv