SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
likna
likna [li`kna] verb ~de ~t hon liknar sin morlik­ställa, jäm­föra: ​himmel­riket kan liknas vid ett senaps­korn
Finita former
liknarpresens aktiv
liknaspresens passiv
liknadepreteritum aktiv
liknadespreteritum passiv
liknaimperativ aktiv
Infinita former
att liknainfinitiv aktiv
att liknasinfinitiv passiv
har/hade liknatsupinum aktiv
har/hade liknatssupinum passiv
Presens particip
liknande
Perfekt particip
en liknad + substantiv
ett liknat + substantiv
den/det/de liknade + substantiv