SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
locka
locka [låk`a] verb ~de ~t göra lockigfresta; över­tala
Finita former
lockarpresens aktiv
lockaspresens passiv
lockadepreteritum aktiv
lockadespreteritum passiv
lockaimperativ aktiv
Infinita former
att lockainfinitiv aktiv
att lockasinfinitiv passiv
har/hade lockatsupinum aktiv
har/hade lockatssupinum passiv
Presens particip
lockande
Perfekt particip
en lockad + substantiv
ett lockat + substantiv
den/det/de lockade + substantiv
locka av till locka 2: ​locka av el. avlocka ngn ett leende
Infinita formeratt locka avinfinitiv aktivPresens participavlockandePerfekt participen avlockad + substantivett avlockat + substantivden/det/de avlockade + substantiv
locka fram till locka 2: ​locka fram el. (sällan) framlocka ett leende
Infinita formeratt locka framinfinitiv aktivPresens participframlockandePerfekt participen framlockad + substantivett framlockat + substantivden/det/de framlockade + substantiv
locka sig bli lockig; ​till locka 1
Ordform(er)locka sig