SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lyssna
lyssna verb ~de ~t försöka höra; upp­märksamt höra på; ​lyssna till ngt äv. bildl. skänka upp­märksamhet åt ngt
Finita former
lyssnarpresens aktiv
lyssnaspresens passiv
lyssnadepreteritum aktiv
lyssnadespreteritum passiv
lyssnaimperativ aktiv
Infinita former
att lyssnainfinitiv aktiv
att lyssnasinfinitiv passiv
har/hade lyssnatsupinum aktiv
har/hade lyssnatssupinum passiv
Presens particip
lyssnande
Perfekt particip
en lyssnad + substantiv
ett lyssnat + substantiv
den/det/de lyssnade + substantiv
lyssna av lyssna av el. avlyssna ett sam­tal
Infinita formeratt lyssna avinfinitiv aktivPresens participavlyssnandePerfekt participen avlyssnad + substantivett avlyssnat + substantivden/det/de avlyssnade + substantiv
lyssna in lyssna noga på
Infinita formeratt lyssna ininfinitiv aktivPresens participinlyssnandePerfekt participen inlyssnad + substantivett inlyssnat + substantivden/det/de inlyssnade + substantiv