SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
möblera
möbl·­era verb ~de ~t in­reda med möbler
Finita former
möblerarpresens aktiv
möbleraspresens passiv
möbleradepreteritum aktiv
möbleradespreteritum passiv
möbleraimperativ aktiv
Infinita former
att möblerainfinitiv aktiv
att möblerasinfinitiv passiv
har/hade möbleratsupinum aktiv
har/hade möbleratssupinum passiv
Presens particip
möblerande
Perfekt particip
en möblerad + substantiv
ett möblerat + substantiv
den/det/de möblerade + substantiv
möblera om arrangera möbler på nytt sätt i; äv. bildl.: ​möblera om el. (sällan) ommöblera rummet; ​stats­ministern möblerade om el. (sällan) ommöblerade (i) regeringen
Infinita formeratt möblera ominfinitiv aktivPresens participommöblerandePerfekt participen ommöblerad + substantivett ommöblerat + substantivden/det/de ommöblerade + substantiv