SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mönstra
mönstra verb ~de ~t förse med mönster: ​mönstrade tygerkritiskt granskata hyra på far­tyg; skrivas in som värn­pliktig
Finita former
mönstrarpresens aktiv
mönstraspresens passiv
mönstradepreteritum aktiv
mönstradespreteritum passiv
mönstraimperativ aktiv
Infinita former
att mönstrainfinitiv aktiv
att mönstrasinfinitiv passiv
har/hade mönstratsupinum aktiv
har/hade mönstratssupinum passiv
Presens particip
mönstrande
Perfekt particip
en mönstrad + substantiv
ett mönstrat + substantiv
den/det/de mönstrade + substantiv
mönstra av formellt av­sluta tjänst­göring på far­tyg: ​mönstra av el. avmönstra från ett far­tyg
Infinita formeratt mönstra avinfinitiv aktivPresens participavmönstrandePerfekt participen avmönstrad + substantivett avmönstrat + substantivden/det/de avmönstrade + substantiv
mönstra in skrivas in vid an­ställning som sjö­man: ​mönstra in el. inmönstra (ngn)
Infinita formeratt mönstra ininfinitiv aktivPresens participinmönstrandePerfekt participen inmönstrad + substantivett inmönstrat + substantivden/det/de inmönstrade + substantiv
mönstra på mönstra in
Infinita formeratt mönstra påinfinitiv aktivPresens particippåmönstrandePerfekt participen påmönstrad + substantivett påmönstrat + substantivden/det/de påmönstrade + substantiv
mönstra upp ställa upp, när­vara
Infinita formeratt mönstra uppinfinitiv aktivPresens participuppmönstrandePerfekt participen uppmönstrad + substantivett uppmönstrat + substantivden/det/de uppmönstrade + substantiv
mönstra ut gallra ut, kassera: ​mönstra ut el. utmönstra ngt
Infinita formeratt mönstra utinfinitiv aktivPresens participutmönstrandePerfekt participen utmönstrad + substantivett utmönstrat + substantivden/det/de utmönstrade + substantiv