SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
magasinera
magas·­in·­era verb ~de ~t lagra, lägga upp i förråd
Finita former
magasinerarpresens aktiv
magasineraspresens passiv
magasineradepreteritum aktiv
magasineradespreteritum passiv
magasineraimperativ aktiv
Infinita former
att magasinerainfinitiv aktiv
att magasinerasinfinitiv passiv
har/hade magasineratsupinum aktiv
har/hade magasineratssupinum passiv
Presens particip
magasinerande
Perfekt particip
en magasinerad + substantiv
ett magasinerat + substantiv
den/det/de magasinerade + substantiv