SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
metylera
met·­yl·­era verb ~de ~t in­föra metyl i kemisk förening
Finita former
metylerarpresens aktiv
metyleraspresens passiv
metyleradepreteritum aktiv
metyleradespreteritum passiv
metyleraimperativ aktiv
Infinita former
att metylerainfinitiv aktiv
att metylerasinfinitiv passiv
har/hade metyleratsupinum aktiv
har/hade metyleratssupinum passiv
Presens particip
metylerande
Perfekt particip
en metylerad + substantiv
ett metylerat + substantiv
den/det/de metylerade + substantiv