SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
moderera
mod·­er·­era verb ~de ~t dämpa; an­passa; vara moderator i debatt e.d.
Finita former
modererarpresens aktiv
modereraspresens passiv
modereradepreteritum aktiv
modereradespreteritum passiv
modereraimperativ aktiv
Infinita former
att modererainfinitiv aktiv
att modererasinfinitiv passiv
har/hade modereratsupinum aktiv
har/hade modereratssupinum passiv
Presens particip
modererande
Perfekt particip
en modererad + substantiv
ett modererat + substantiv
den/det/de modererade + substantiv