SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
motivera
mot·­iv·­era verb ~de ~t an­ge el. ut­göra motiv el. skäl förge ngn motiv och intresse för ngt; ​jfr motivation: ​en motiverad elev
Finita former
motiverarpresens aktiv
motiveraspresens passiv
motiveradepreteritum aktiv
motiveradespreteritum passiv
motiveraimperativ aktiv
Infinita former
att motiverainfinitiv aktiv
att motiverasinfinitiv passiv
har/hade motiveratsupinum aktiv
har/hade motiveratssupinum passiv
Presens particip
motiverande
Perfekt particip
en motiverad + substantiv
ett motiverat + substantiv
den/det/de motiverade + substantiv