SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
motorisera
mot·­or·­is·­era verb ~de ~t förse med motorer el. motor­fordon; lägga om till motordrift
Finita former
motoriserarpresens aktiv
motoriseraspresens passiv
motoriseradepreteritum aktiv
motoriseradespreteritum passiv
motoriseraimperativ aktiv
Infinita former
att motoriserainfinitiv aktiv
att motoriserasinfinitiv passiv
har/hade motoriseratsupinum aktiv
har/hade motoriseratssupinum passiv
Presens particip
motoriserande
Perfekt particip
en motoriserad + substantiv
ett motoriserat + substantiv
den/det/de motoriserade + substantiv