SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mottaglig
mot|­tag·­lig adjektiv ~t ~a till­gänglig, lyssnande: ​mot­taglig för argument
Positiv
en mottaglig + substantiv
ett mottagligt + substantiv
den/det/de mottagliga + substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de mottagligare + substantiv
Superlativ
är mottagligast
den/det/de mottagligaste + substantiv