SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
navigera
nav·­ig·­era [‑ige´ra] verb ~de ~t manövrera far­tyg el. flyg­plan; äv. bildl.: ​navigera på inter­net
Finita former
navigerarpresens aktiv
navigeraspresens passiv
navigeradepreteritum aktiv
navigeradespreteritum passiv
navigeraimperativ aktiv
Infinita former
att navigerainfinitiv aktiv
att navigerasinfinitiv passiv
har/hade navigeratsupinum aktiv
har/hade navigeratssupinum passiv
Presens particip
navigerande
Perfekt particip
en navigerad + substantiv
ett navigerat + substantiv
den/det/de navigerade + substantiv