SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
navla
navla [na`vla] verb ~de ~t binda om och klippa av navel­sträng på ny­fött barn
Finita former
navlarpresens aktiv
navlaspresens passiv
navladepreteritum aktiv
navladespreteritum passiv
navlaimperativ aktiv
Infinita former
att navlainfinitiv aktiv
att navlasinfinitiv passiv
har/hade navlatsupinum aktiv
har/hade navlatssupinum passiv
Presens particip
navlande
Perfekt particip
en navlad + substantiv
ett navlat + substantiv
den/det/de navlade + substantiv
navla av navla av el. avnavla (ngn)
Infinita formeratt navla avinfinitiv aktivPresens participavnavlandePerfekt participen avnavlad + substantivett avnavlat + substantivden/det/de avnavlade + substantiv