SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
nitrera
nitr·­era verb ~de ~t in­föra nitro­grupper i organisk förening; bringa järn att upp­ta kväve och bilda hårt yt­skikt
Finita former
nitrerarpresens aktiv
nitreraspresens passiv
nitreradepreteritum aktiv
nitreradespreteritum passiv
nitreraimperativ aktiv
Infinita former
att nitrerainfinitiv aktiv
att nitrerasinfinitiv passiv
har/hade nitreratsupinum aktiv
har/hade nitreratssupinum passiv
Presens particip
nitrerande
Perfekt particip
en nitrerad + substantiv
ett nitrerat + substantiv
den/det/de nitrerade + substantiv