SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
notera
not·­era verb ~de ~t an­teckna, skriva upp; märka, lägga på minnet; registrera; konstateraupp­ge el. fast­ställa pris på
Finita former
noterarpresens aktiv
noteraspresens passiv
noteradepreteritum aktiv
noteradespreteritum passiv
noteraimperativ aktiv
Infinita former
att noterainfinitiv aktiv
att noterasinfinitiv passiv
har/hade noteratsupinum aktiv
har/hade noteratssupinum passiv
Presens particip
noterande
Perfekt particip
en noterad + substantiv
ett noterat + substantiv
den/det/de noterade + substantiv