SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
objektifiera
ob·­jekti·­fi·­era verb ~de ~t göra till en­bart objekt el. före­mål; ​till objekt 1
Finita former
objektifierarpresens aktiv
objektifieraspresens passiv
objektifieradepreteritum aktiv
objektifieradespreteritum passiv
objektifieraimperativ aktiv
Infinita former
att objektifierainfinitiv aktiv
att objektifierasinfinitiv passiv
har/hade objektifieratsupinum aktiv
har/hade objektifieratssupinum passiv
Presens particip
objektifierande
Perfekt particip
en objektifierad + substantiv
ett objektifierat + substantiv
den/det/de objektifierade + substantiv