SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ockra
1ockra [åk`ra] substantiv ~n (gul, gul­brun el. röd­brun) färg erhållen ur en pulver­formig vittringsprodukt av järn­haltiga mineralerfrukt av en växt​ – Alla sammansättn. med ockra- hör till 1ockra.
Singular
en ockraobestämd form
en ockrasobestämd form genitiv
ockranbestämd form
ockransbestämd form genitiv
2ockra [åk`ra] verb ~de ~t ta o­skälig ränta; göra sig o­skälig vinst; ​ockra på ngt o­tillbörligt ut­nyttja ngt
Finita former
ockrarpresens aktiv
ockraspresens passiv
ockradepreteritum aktiv
ockradespreteritum passiv
ockraimperativ aktiv
Infinita former
att ockrainfinitiv aktiv
att ockrasinfinitiv passiv
har/hade ockratsupinum aktiv
har/hade ockratssupinum passiv
Presens particip
ockrande