SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
odla
odla verb ~de ~t bryta mark; bruka jord; föda upp nytto­djur; ägna sig åt: ​odla sina intressen
Finita former
odlarpresens aktiv
odlaspresens passiv
odladepreteritum aktiv
odladespreteritum passiv
odlaimperativ aktiv
Infinita former
att odlainfinitiv aktiv
att odlasinfinitiv passiv
har/hade odlatsupinum aktiv
har/hade odlatssupinum passiv
Presens particip
odlande
Perfekt particip
en odlad + substantiv
ett odlat + substantiv
den/det/de odlade + substantiv
odla fram odla fram el. framodla nya potatis­sorter
Infinita formeratt odla framinfinitiv aktivPresens participframodlandePerfekt participen framodlad + substantivett framodlat + substantivden/det/de framodlade + substantiv
odla upp börja bedriva jord­bruk på: ​odla upp el. uppodla jorden
Infinita formeratt odla uppinfinitiv aktivPresens participuppodlandePerfekt participen uppodlad + substantivett uppodlat + substantivden/det/de uppodlade + substantiv