SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
osäkra
o|­säkra verb ~de ~t göra skjut­klar: ​o­säkra geväret
Finita former
osäkrarpresens aktiv
osäkraspresens passiv
osäkradepreteritum aktiv
osäkradespreteritum passiv
osäkraimperativ aktiv
Infinita former
att osäkrainfinitiv aktiv
att osäkrasinfinitiv passiv
har/hade osäkratsupinum aktiv
har/hade osäkratssupinum passiv
Presens particip
osäkrande
Perfekt particip
en osäkrad + substantiv
ett osäkrat + substantiv
den/det/de osäkrade + substantiv