SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
oxidera
ox·­id·­era verb ~de ~t bringa att förenas med syre; bringa att av­ge elektroner; ​jfr oxidation
Finita former
oxiderarpresens aktiv
oxideraspresens passiv
oxideradepreteritum aktiv
oxideradespreteritum passiv
oxideraimperativ aktiv
Infinita former
att oxiderainfinitiv aktiv
att oxiderasinfinitiv passiv
har/hade oxideratsupinum aktiv
har/hade oxideratssupinum passiv
Presens particip
oxiderande
Perfekt particip
en oxiderad + substantiv
ett oxiderat + substantiv
den/det/de oxiderade + substantiv