SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
påannonsera
på|­an·­nons·­era verb ~de ~t på­annonsera ett tv-program
Finita former
påannonserarpresens aktiv
påannonseraspresens passiv
påannonseradepreteritum aktiv
påannonseradespreteritum passiv
påannonseraimperativ aktiv
Infinita former
att påannonserainfinitiv aktiv
att påannonserasinfinitiv passiv
har/hade påannonseratsupinum aktiv
har/hade påannonseratssupinum passiv
Presens particip
påannonserande
Perfekt particip
en påannonserad + substantiv
ett påannonserat + substantiv
den/det/de påannonserade + substantiv