SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
parlamentarism
parla·­ment·­ar·­ism [‑is´m] substantiv ~en politiskt system med av­görande in­flytande från folk­representationen vars förtroende regeringen är helt beroende av
Singular
en parlamentarismobestämd form
en parlamentarismsobestämd form genitiv
parlamentarismenbestämd form
parlamentarismensbestämd form genitiv