SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
passera
pass·­era verb ~de ~t el. fara i­genom el. förbipressa genom en silslå tennis­boll förbi mot­spelareförflyta; hända: ​ingen­ting av vikt har passeratgå an, gå för sig
Finita former
passerarpresens aktiv
passeraspresens passiv
passeradepreteritum aktiv
passeradespreteritum passiv
passeraimperativ aktiv
Infinita former
att passerainfinitiv aktiv
att passerasinfinitiv passiv
har/hade passeratsupinum aktiv
har/hade passeratssupinum passiv
Presens particip
passerande
Perfekt particip
en passerad + substantiv
ett passerat + substantiv
den/det/de passerade + substantiv