SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
plombera
plomb·­era verb ~de ~t försegla med blysigill; fylla (hål i) tand
Finita former
plomberarpresens aktiv
plomberaspresens passiv
plomberadepreteritum aktiv
plomberadespreteritum passiv
plomberaimperativ aktiv
Infinita former
att plomberainfinitiv aktiv
att plomberasinfinitiv passiv
har/hade plomberatsupinum aktiv
har/hade plomberatssupinum passiv
Presens particip
plomberande
Perfekt particip
en plomberad + substantiv
ett plomberat + substantiv
den/det/de plomberade + substantiv