SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ponera
pon·­era verb ~de ~t an­ta, förut­sätta, tänka sig
Finita former
ponerarpresens aktiv
poneraspresens passiv
poneradepreteritum aktiv
poneradespreteritum passiv
poneraimperativ aktiv
Infinita former
att ponerainfinitiv aktiv
att ponerasinfinitiv passiv
har/hade poneratsupinum aktiv
har/hade poneratssupinum passiv
Presens particip
ponerande
Perfekt particip
en ponerad + substantiv
ett ponerat + substantiv
den/det/de ponerade + substantiv