SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
pool
pool [po´l] substantiv ~en ~er grupp för sam­arbete, samman­slutning t.ex. för enhetlig marknads­föring och und­vikande av konkurrens; personal­grupp t.ex. på sjuk­hus vars med­lemmar till­delas upp­gifter efter behov; samling, förrådsim­bassäng; lugnt om­råde i vatten­drag
Singular
en poolobestämd form
en poolsobestämd form genitiv
poolenbestämd form
poolensbestämd form genitiv
Plural
poolerobestämd form
poolersobestämd form genitiv
poolernabestämd form
poolernasbestämd form genitiv