SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
poppa
poppa [påp`a] verb ~de ~t ⟨vard.⟩ poppa popcorn
Finita former
popparpresens aktiv
poppaspresens passiv
poppadepreteritum aktiv
poppadespreteritum passiv
poppaimperativ aktiv
Infinita former
att poppainfinitiv aktiv
att poppasinfinitiv passiv
har/hade poppatsupinum aktiv
har/hade poppatssupinum passiv
Presens particip
poppande
Perfekt particip
en poppad + substantiv
ett poppat + substantiv
den/det/de poppade + substantiv
poppa upp ge modernare prägel åt äldre musik⟨vard.⟩ dyka upp o­väntat
Infinita formeratt poppa uppinfinitiv aktivPresens participuppoppandePerfekt participen uppoppad + substantivett uppoppat + substantivden/det/de uppoppade + substantiv