SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
predestinera
pre·­de·­stin·­era verb ~de ~t förut­bestämma till salighet; äv. bildl.; ​jfr predestination: ​äldste sonen var predestinerad att ta över gården
Finita former
predestinerarpresens aktiv
predestineraspresens passiv
predestineradepreteritum aktiv
predestineradespreteritum passiv
predestineraimperativ aktiv
Infinita former
att predestinerainfinitiv aktiv
att predestinerasinfinitiv passiv
har/hade predestineratsupinum aktiv
har/hade predestineratssupinum passiv
Presens particip
predestinerande
Perfekt particip
en predestinerad + substantiv
ett predestinerat + substantiv
den/det/de predestinerade + substantiv