SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
purra
purra verb ~de ~t väcka
Finita former
purrarpresens aktiv
purraspresens passiv
purradepreteritum aktiv
purradespreteritum passiv
purraimperativ aktiv
Infinita former
att purrainfinitiv aktiv
att purrasinfinitiv passiv
har/hade purratsupinum aktiv
har/hade purratssupinum passiv
Presens particip
purrande
Perfekt particip
en purrad + substantiv
ett purrat + substantiv
den/det/de purrade + substantiv
purra upp burra upp: ​purra upp håret
Infinita formeratt purra uppinfinitiv aktivPresens participuppurrandePerfekt participen uppurrad + substantivett uppurrat + substantivden/det/de uppurrade + substantiv