SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
röstberättigad
röst|­be·­rätt·­ig·­ad adjektiv ‑berättigat ~e röst 2 berättigad
Positiv
en röstberättigad + substantiv
ett röstberättigat + substantiv
den/det/de röstberättigade + substantiv