SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reaktiv
re·­akt·­iv [‑i´v el. re´‑] adjektiv ~t ~a som inne­bär reaktion; benägen att reagera äv. kemiskt
Positiv
en reaktiv + substantiv
ett reaktivt + substantiv
den/det/de reaktiva + substantiv