SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reduktionism
re·­dukt·ion·­ism [‑is´m] substantiv ~en stånd­punkten att en viss vetenskaplig teori kan åter­föras till en mer grund­läggande teori
Singular
en reduktionismobestämd form
en reduktionismsobestämd form genitiv
reduktionismenbestämd form
reduktionismensbestämd form genitiv