SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
respirera
re·­spir·­era verb ~de ~t andas; ​jfr respiration
Finita former
respirerarpresens aktiv
respireraspresens passiv
respireradepreteritum aktiv
respireradespreteritum passiv
respireraimperativ aktiv
Infinita former
att respirerainfinitiv aktiv
att respirerasinfinitiv passiv
har/hade respireratsupinum aktiv
har/hade respireratssupinum passiv
Presens particip
respirerande