SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
restringera
re·­string·­era [‑striŋge´ra] verb ~de ~t in­skränka
Finita former
restringerarpresens aktiv
restringeraspresens passiv
restringeradepreteritum aktiv
restringeradespreteritum passiv
restringeraimperativ aktiv
Infinita former
att restringerainfinitiv aktiv
att restringerasinfinitiv passiv
har/hade restringeratsupinum aktiv
har/hade restringeratssupinum passiv
Presens particip
restringerande
Perfekt particip
en restringerad + substantiv
ett restringerat + substantiv
den/det/de restringerade + substantiv