SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
resultera
re·­sult·­era verb ~de ~t leda till visst resultat: ​resultera i ngt
Finita former
resulterarpresens aktiv
resulteraspresens passiv
resulteradepreteritum aktiv
resulteradespreteritum passiv
resulteraimperativ aktiv
Infinita former
att resulterainfinitiv aktiv
att resulterasinfinitiv passiv
har/hade resulteratsupinum aktiv
har/hade resulteratssupinum passiv
Presens particip
resulterande