SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
reta
reta verb ~de ~t väcka irritation hos ngnut­sätta organ el. sinne för på­verkan som eggar el. irriterar
Finita former
retarpresens aktiv
retaspresens passiv
retadepreteritum aktiv
retadespreteritum passiv
retaimperativ aktiv
Infinita former
att retainfinitiv aktiv
att retasinfinitiv passiv
har/hade retatsupinum aktiv
har/hade retatssupinum passiv
Presens particip
retande
Perfekt particip
en retad + substantiv
ett retat + substantiv
den/det/de retade + substantiv
reta sig bli irriterad: ​reta sig på ngn/ngt
Ordform(er)reta sig
reta upp väcka stark irritation hos
Infinita formeratt reta uppinfinitiv aktivPresens participuppretandePerfekt participen uppretad + substantivett uppretat + substantivden/det/de uppretade + substantiv