SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
ro
1ro substantiv ~n vila; lugn; ​för ro(s) skull för nöjes skull​ – De flesta sammansättn. med ro- hör till 1ro.
Singular
en roobestämd form
en rosobestämd form genitiv
ronbestämd form
ronsbestämd form genitiv
2ro verb rodde, rott, rodd n. rott, pres. ror förflytta båt med hjälp av åror; ​jfr rodd; ​ro hit med smöret! ⟨vard.⟩ lämna hit smöret!
Finita former
rorpresens aktiv
rospresens passiv
roddepreteritum aktiv
roddespreteritum passiv
roimperativ aktiv
Infinita former
att roinfinitiv aktiv
att rosinfinitiv passiv
har/hade rottsupinum aktiv
har/hade rottssupinum passiv
Presens particip
roende
Perfekt particip
en rodd + substantiv
ett rott + substantiv
den/det/de rodda + substantiv
ro upp ⟨vard.⟩ förbättra ngt dåligt
Infinita formeratt ro uppinfinitiv aktivPresens participupproendePerfekt participen upprodd + substantivett upprott + substantivden/det/de upprodda + substantiv